Algemene Voorwaarden

 
 • De tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2023.
 • A3 lactatiekundige streeft naar de best mogelijke zorg voor moeder en kind en houdt zich aan de daarvoor geldende “Scope of Practice”en “Code of Ethics” van de International Board of Lactation Consultants Examiners (IBCLE).
 • Tijdens het consult wordt gevraagd om akkoord voor facturatie.
 • Binnen 1 maand na afloop van het consult ontvangt u een factuur.
 • Alvorens deze ingediend wordt bij de zorgverzekeraar dient deze factuur eerst betaald te worden.
 • De betalingstermijn hiervoor is 30 dagen.
 • Indien het openstaande bedrag niet op tijd betaald is, volgt een herinnering per post, sms of email.
 • Indien dan nog niet wordt betaald, volgt een aanmaning per post
 • Indien betaling van deze aanmaning niet per ommegaande voldaan is, wordt het incassobureau..
 • Is betaling van de factuur een probleem, dan wordt het zeer op prijs gesteld om daarover zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen.
 • Betalingen worden gedaan op rekeningnummer NL
 • Certificeringsnummer IBCLC L-34135, lidnr NVL 58011, VSBB 2.081, ingeschreven bij KvK 30259994